Inscriu-te

Has oblidat la contrasenya? Ingressa la teua adreça de correu electrònic i rebràs automàticament la contrasenya. Podras editar, actualitzar i eliminar la teua fixa professional quan ho desitges.

Iniciar sessió
Publicacions, premis o reconeixements, col·laboracions amb mitjans de comunicació, càrrecs… Si no trobes la teua ocupació professional o les teues especialitats, també pots indicar-ho ací.

 

Autoritze expressament la cessió de les meues dades professionals i de contacte a la Unió de Periodistes Valencians amb la finalitat de crear un cercador d’expertes de la Comunitat Valenciana en digital i obert per visibilitzar les aportacions de les dones i proporcionar perfils acadèmics i professionals als mitjans de comunicación, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades quedaran registrades en un fitxer de l’Agència Estatal de Protecció de Dades. La persona titular de les dades sempre té reconegut el dret d’accedir al fitxer i pot exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes regulats per la Llei.  De la mateixa manera, el consentiment de la persona titular per a la cessió de les dades personals és sempre revocable.