Alícia Martí Climent

Universitat de València, STEPV

És doctora en llengua i literatura catalanes per la Universitat de València. Treballa com a professora de català a Secundària, feina que compagina des de 2007 amb la formació de docents com a professora associada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València, així com també amb la formació contínua del professorat mitjançant cursos i tallers. És tutora de Pràcticum i de TFG dels graus de Mestre/a en Educació Infantil i en Primària, i imparteix classes en el Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària. Des de 2015 és directora de la revista Allioli, Quaderns de l’Ensenyament del País Valencià (ISSN 1576-0197), fundada en 1979, amb un tiratge de 15.000 exemplars que es distribueixen entre el professorat i els centres valencians de tots els nivells educatius.

Forma part del Grup d’investigació Interacció i Ensenyament de Llengües (GIEL) i de la Unitat d’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, i també de la Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià Un entre tants. Les seues línies de recerca versen sobre la didàctica de la llengua i la literatura, les TIC com a recurs educatiu, l’educació lingüística en entorns plurilingües i l’ensenyament de la gramàtica. Ha participat en diversos projectes d’investigació sobre les dificultats d’escriptura, l’autobiografia lingüística, les pràctiques dels docents, l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana oral i la poesia oral improvisada, entre d’altres.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a Alicia.Marti@uv.es