Photo

Amelia Cadenas González Autònoma

Sot de Ferrer
Desenvolupament localParticipació

Sociòloga
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a ameliacadenas@gmail.com

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Investigació social en consultoria i investigació participativa per al desenvolupament local.

Telèfon

638047514