Ana Ábalos Galcerá

Universitat Politècnica de València
Llicenciada en Ciències de l’Educació (1995-2000) amb Premi Extraordinari de Llicenciatura per la Universitat de València (UV). Diploma d’estudis avançats. Des de 2001 tècnic superior de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) en la Universitat Politècnica de València (UPV), obtenint la plaça de funcionària l’any 2005. 15 anys d’experiència professional en el camp de la pedagogia universitària, dins de l’ICE.

1.    ACTIVITAT INVESTIGADORA:

14 publicacions en Jornades i Congressos relacionats amb el camp de la pedagogia universitària, de l’ensenyança i de l’aprenentatge en l’Educació Superior. Es destaca la participació en dos projectes d’investigació a nivell nacional:”

Títol: “Elicitación y representación del conocimiento de profesores universitarios protagonistas de buenas prácticas docentes: Ingeniería del conocimiento para la mejora de la calidad de la docencia.”

Investigador principal: Miguel A. Zabalza Beraza
Organisme: Universitat de Santiago de Compostel·la
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Organisme a què se sol·licita el projecte: MEC Convocatòria 2004
O.M. 07/11/2003: BOE de data 11-XI-2003
Aprovat per Resolució Ministerial del 13-XII-2004 (núm. de referència SEJ2004-01808)

Títol: “Recuperación y representación del conocimiento experto del profesorado emérito de las universidades españolas: Ingeniería del conocimiento para la reconstrucción de la misión de la universidad y la calidad de la docencia universitaria en el marco del proceso de convergencia europea.”

Investigador principal: Miguel A. Zabalza Beraza
Organisme: Universitat de Santiago de Compostel·la
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Organisme a què se sol·licita el projecte: MEC
Convocatòria: Presentat al subprograma d’investigació fonamental no orientada (Programa Nacional d’Investigació Fonamental del VI Pla Nacional d’I+D+I 2008-2011)
Aprovat per Resolució Ministerial del 30-11-2009 (núm. de referència EDU2009-09362).
Duració del projecte: 2009-2011

 

Destaque la ponència: “La gestión de la formación del profesorado de la UPV en la encrucijada del Espacio Europeo de Educación Superior”, organitzada per l’Organizació d’Estats Iberoamericans en l’octubre de 2006.

2.    ACTIVITAT DOCENT I PROFESSIONAL

Participació docent en tallers de formació integral i desenvolupament de competències dirigits a l’alumnat universitari, des de l’any 2001 fins a l’actualitat, en temes relacionats amb: tècniques d’estudi, concentració i record, desenvolupament d’habilitats per a les presentacions orals, mapes conceptuals, entre altres.
Docència en tallers i cursos dirigits al professorat universitari, a nivell nacional (València, Oviedo, Almeria, Santiago, Lugo, Oviedo, Elx), en temes relacionats amb el paper del professor com a tutor, l’actuació docent, el treball en l’aula, disseny de programes des de la perspectiva dels ECTS, entre altres.
També dins de l’àmbit universitari he impartit docència dins del Pla d’Acció Tutorial Universitari (PATU) oferint formació i ferramentes als alumnes i professors tutors perquè puguen exercir la labor de tutoria de la manera més adequada possible.
Docència dins del curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica per a professors d’Ensenyança Secundària. Impartint la part general relacionada amb la pedagogia, l’ensenyança i l’aprenentatge. Des del curs acadèmic 2002-03 fins al 2008-09.

3.    EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ

 • Assessora pedagògica en la UPV (2001-2016)
 • Atenció psicopedagògica a estudiants universitaris de la UPV (2001-11)
 • Organització i gestió del Curs d’Aptitud Pedagògica en l’Escola Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Des del curs acadèmic 2003-04 fins al curs 2008-09.
 • Implantació del Programa d’Acció Tutorial Universitari en l’Escola Politècnica Superior de Gandia el curs 2002-03 i posteriorment col·laboració en la gestió i organització del mateix fins al curs 2009- 10.
 • Organització i gestió del programa de formació permanent del professorat universitari, en l’Escola Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València des del curs acadèmic 2002-03.
 • Organització i gestió del programa de formació integral dirigit a l’alumnat universitari, en l’Escola Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València des del curs acadèmic 2002-03.
 • Preparació i posada en marxa de les Jornades d’Acollida. Universitat Politècnica de València, 18 i 19 de setembre de 2008.
 • Participació en el comité organitzatiu del V Congrés Iberoamericà de Docència Universitària, celebrat en la Universitat Politècnica de València, els dies 29, 30 i 31 d’octubre de 2008.

4.    ÚLTIMS CURSOS DE FORMACIÓ REBUTS

 • Gandia. XV Jornades d’orientacio. Universitat Politècnica de València (UPV) LLicència FCPF62LOG39 desembre 2015
 • Entrenament (coaching): Motivació professional i actitut positiva. Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPEFLRKO81 novembre de 2015
 • Gandia. XIV Jornades d’orientació. Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPFEMS9UON desembre 2014
 • Curs C2 (superior) de Valencià. Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPOYQ3Y7DZ juny de 2013
 • Taller de presentacions amb Prezi. Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPPNN5VEL0 desembre 2015
 • Presentacions impactants. Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPY943GQG5 desembre 2015
 • Capacitació en l’us de la metodología POINTS OF YOU™: El joc del coaching/Punctum (Train the trainers). Universitat Politècnica de València (UPV) Llicència FCPIASZRK3U juny 2016

5.    DOCÈNCIA IMPARTIDA

Ubicació: València, Santiago de Compostel·la, Oviedo, Almeria, Elx, Alcoi i Gandia

DocÈncia impartida a L’alumnat universitari:

Metodologia de l’estudi universitario:

 • “Técnicas de Estudio”
 • “Técnicas de Concentración y Recuerdo”
 • “Técnicas de atención y concentración”
 • “El trabajo del alumno ante la convergencia europea”
 • “Aprende a estudiar de manera eficaz”
 • “Mapas conceptuales para optimizar tu aprendizaje”
 • “Optimiza tu tiempo en clase”
 • “Aprende a estudiar con mapas conceptuales”
 • “¿Cómo aprendemos?: mejora tu estilo de aprendizaje”

Comunicació:

 • “Hablar en Público: Desarrollo de Habilidades”
 • “Desarrollo de Habilidades para las presentaciones orales”
 • “Comunicación oral: presentaciones de calidad”

Ferramentes informàtiques de suport al treball acadèmic:

 • “Presentación de trabajos mediante PowerPoint”
 • “Uso de Freehand para ilustrar y maquetar trabajos académicos”

Traball cooperatiu:

 • “Claves para el trabajo en equipo”

Planificació:

 • “Gestión eficaz del tiempo”

Afrontamient de l’ansietat:

 • “Supera tus miedos en las presentaciones orales”
 • Sessió tècnica de “Técnicas de relajación”

Pensament positiu:

 • “Mejora tu bienestar personal mediante la relajación”

Docència impartida a professorat universitari:

 • “El Profesor Universitario como Tutor”
 • “La actuación docente”
 • “Trabajo en el Aula”
 • “La Tutoría en la Universidad: Retos del Espacio Europeo de Educación Superior”
 • “Repercusiones de la adaptación a la Convergencia Europea en las funciones docente y tutorial del profesorado universitario”
 • “Diseño de Programas desde la perspectiva de los ECTS”
 • “Elaboración de Guías Docentes”
 • “Los mapas conceptuales: un recurso docente”
 • “Elaboración de mapas conceptuales como recurso docente utilizando el CmapTools”
 • “Aplicación del mapa conceptual como recurso docente en las clases universitarias”
 • “Cómo aplicar el aprendizaje cooperativo a mis asignaturas”
 • “Aprendizaje cooperativo y colaborativo”
 • “Enseñar y evaluar competencias transversales: ¿de qué estamos hablando?” (2015)
 • “Trabajo en equipo y liderazgo” (2015)
 • “Enseñar y evaluar competencias: ¿de qué estamos hablando?” (2016)
 • “Trabajo en equipo y liderazgo” (2016)
 • “Comunicación oral efectiva: preparación del discurso y habilidades para hablar en público” (2016)
 • “Aplicación del mapa conceptual como recurso docente en las clases universitarias” (2016)
 • “Competencia transversal Trabajo en equipo y liderazgo” (2016 y 2017)
 • “Aprendizaje cooperativo” (2017)
 • “Mapas conceptuales para la enseñanza universitaria. CmapTools” (2017)

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a ana@ice.upv.es