Photo

Ana Andrés Grau Universitat Politècnica de València

València Web
Alimentació

Investigadora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email aandres@upv.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Catedràtica d’Universitat del Departament de Tecnologia d’Aliments

Directora de l’Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València