Photo

Ana María Irlan Carbajal Linares Abogados

Valencia i Madrid Web
Comunicació corporativaComunicació institucionalResponsabilitat Social Corporativa

Consultora Periodista
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email anairlancarbajal@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Ana és consultora en Responsabilitat Social Corporativa i acompanya a les empreses en el procés d’integració de la RSC en els seus models de negoci, dissenyant l’estratègia de gestió dels seus grups d’interés; mesurament de l’impacte; plans formatius; disseny de codis: ètic, de conducta, deontològic i de bon govern; obtenció de certificacions, etc.
Provinent del món de la cooperació internacional, Ana és periodista, postgrau en Cooperació Internacional per la UOC i Màster en Govern Responsable i Gestió Sostenible de les Organitzacions per la Universitat d’Alcalá en conveni amb el Centre d’Estudis Financers del Banc Santander.