Ángeles Cuenca García

Universitat de València
Ángeles Conca García és doctora en Dret i professora titular de Dret Mercantil en la Universitat de València.
Ha sigut presidenta de Col·legi Arbitral i Arbitre Únic en la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat Valenciana.
Ha sigut també la representant de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València en l’Observatori de Publicitat No Sexista de la Generalitat Valenciana.
En 2015 va ser anomenada directora general de Sector Públic, Patrimoni i Model Econòmic, passant a ocupar el càrrec de secretària autonòmica de Finançament i Model Econòmic Generalitat Valenciana en 2016.
En l’actualitat és la secretària general del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu del Consell i institucions públiques de la Comunitat Valenciana en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació.

És autora de diverses publicacions. La seua labor investigadora s’ha centrat, principalment, entorn del dret de societats, el dret de la competència, el dret concursal, el dret del mercat financer i la protecció de l’inversor, el dret de consum i la publicitat il·lícita, entre la qual s’inclou la publicitat sexista.

Telèfon: 696639340

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a cuenca_anggar@gva.es