Asunción Fernández Izquierdo

Centre d’Arqueologia Subaqüàtica de la C.ValencianaDirecció General de Cultura i Patrimoni. Generalitat Valenciana
-Directora del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció General de Cultura i Patrimoni. Generalitat Valenciana. Des de febrer de 1996
-Arqueòleg funcionària del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló de La Plana. Des de 1986-1997 i de 2005 a 2007
-Representant científic de la Direcció General de Patrimoni Artístic (Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana) en el Projecte europeu ANSER, Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes. Programme Interreg III B Medocc. Període 2001-2004
-Membre del Comité de Seguiment del Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic. Ministeri de Cultura- Subdirecció General de BBAA
-Membre del Patronat del Museu Nacional d’Arqueologia Subaquàtica ARQVA (Cartagena, Múrcia)
-Publicacions científiques centrades en Arqueologia, Patrimoni i Arqueologia Subaquàtica

 

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a fernandez_asuizq@gva.es