Belén Ferrer Crespo

Universitat d’Alacant

Publicacions (entre altres):

– Ferrer, B.; Mas, D.; García-Santos, J.I.; Luzi, G. “Parametric study of the errors obtained from tthe measurement of the oscillating movement of a bridge using image processing” JNE (2016), 35, pp. 1-10
– Espinosa, J.; Perez, J.; Ferrer, B.; Mas, D. “Method for targetless tracking subpixel in-plane movements” Applied Optics (2015), 54 (25), pp. 7760-7765
– Ferrer, B., Pomares, J.C., Irles, R., Espinosa, J., Mas, D. “Image processing for safety assessment in civil engineering” Applied Optics (2013), 52, pp. 4385-4390
– Ferrer, B., Acevedo, P., Espinosa, J., Mas, D. “Targetless image-based method for measuring displacements and strains on concrete surfaces with a consumer camera” Construction and Building Materials (2015), 75, pp. 213-219

Premis:

Premi extraordinari d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, concedit el 30/01/2009

Premi extraordinari de Doctorat, concedit el 18/12/2014

Menció de Doctorat Europeu, concedit en 2011

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a belen.ferrer@ua.es