Carmen Castro G.

SinGENEROdeDUDAS
Doctora ‘cum laude’ en Economia. Especialitzada en polítiques europees de gènere i en sistemes de permisos per naixement; és investigadora sobre la contribució de les polítiques públiques a l’avanç de la justícia de gènere. Àmplia experiència en l’àmbit de la consultoria de gènere i en l’assessorament per a la transversalitat. Experta del PNUD en Igualtat de Gènere en l’Administració Pública. És autora de Políticas para la Igualdad (Libros de la Catarata, 2017) , així com d’altres publicacions i guies pràctiques per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. Activista feminista des de fa més de 30 anys. Fa 15 anys va crear SinGENEROdeDUDAS.com, portal web que seguix actius com a comunitat de coneixement sobre qüestions de gènere, democràcia i economia feminista. És sòcia cofundadora de l’Observatorio de Género, Economía, Políticas Públicas y Desarrollo (GEP&DO) i de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA).

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a carmen@singenerodedudas.com