Photo

Carmen Soucase Furio Studio Legal Soucase Abogados

Gandia, València Web
Dret de Família

Advocada
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email csoucase@icav.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Advocada ICAV
Diputada Junta govern ICAV (2005-2009)
Docent Escola Pràctica Jurídica ICAV (2207-2012)
Docent I y II Màster Mediació Familiar ICAV (2009-2010)