Carolina Salinas Pardo

Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)

Treballa des de 1999 en el Departament de Intel·ligència Competitiva i Estratègica d’AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. La seua formació acadèmica ha sigut complementada al llarg d’estos anys amb cursos, seminaris i congressos específics de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. El seu treball va començar enfocant-se principalment a la busca d’informació i a la gestió de servcicios de vigilància tecnològica per al suport a la I+D+i. Ha participat en diferents projectes relacionats amb VT/IC, on cal destacar la seua col·laboració en la creació de l’Observatorio del Plástico®, de l’Observatorio de Mercado y de softVT®. En l’actualitat està participant en la creació de sistemes per a la gestió de tendències tecnològiques i idees innovadores que donen com resultat ferramentes d’informació per a la innovació tecnològica.

Telèfon: 961366040

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a csalinas@aimplas.es