Concepción Paredes Gil

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Professora Titular d’Universitat des de 2008 en l’àrea d’Edafologia i Química Agrícola, amb 13 anys d’experiència docent i 24 en activitat investigadora.
Àmplia activitat científica centrada en la caracterització de residus agroindustrials (residus procedents de la fungicultura i de les indústries oleícola i vitivinícola), compostatge d’estos residus i valoració agrícola dels residus agroindustrials anteriors compostados i sense compostar. En els estudis de valoració agrícola de residus i compost s’ha aconseguit una sèrie de beneficis mediambientals, associats a la mitigació del canvi climàtic per mitjà de l’augment de la producció dels cultius. Això ha comportat a una major acumulació de carboni en la biomassa vegetal i a la conservació del sòl, al reciclatge de residus orgànics i a la reducció de l’emissió de GEI a causa de l’increment en el segrest de carboni en el sòl.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a c.paredes@umh.es