Photo

Consol Aguilar Ródenas Universitat Jaume I

Castellón de la Plana, España
DonesEstudis de Gènere

Professora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a aguilar@uji.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Consol Aguilar Ródenas

Catedràtica d’Escola Universitària de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I. Coordinadora del grup d’investigació “Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica” (creat l’any 2000). Així mateix coordina el GIE (Grup d’Innovació Educativa) “Educació crítica i gènere” des del curs 2012-2013.

La professora Aguilar forma part del nus acadèmic de gènere de la Fundació isonomia de l’UJI, com a integrant de la Comissió Assessora i del professorat en línia. Ha estat la directora acadèmica en  totes les edicions del post-grau d’Isonomia “Tractament no sexista de la informació: claus i fonaments i participat com a professora en  diferents masters i postgraus lligats al gènere i al postgrau Mainstreaming de genero: alternativas para la igualdad; També ha dirigit des d’Isonomia sis cursos d’estiu lligats al gènere i la teoria crítica. Va ser la directora acadèmica del Projecte europeu NOW “La mediación en la Sociedad de la información Nuevos perfiles profesionales de intervención social para el siglo XXI “que es va desenvolupar des de la investigació-acció des d’Isonomia.

Va dirigir, des d´Isonomia, el projecte d’ambit local “Les dones tornen a les aules: un record històric”, lligat a la memòria històrica, anteriorment la seua tesina i la seua tesi doctoral es van centrar també en la investigació històrica educativa incloent el gènere tant en el període 1868-100, com en la II República a Castelló, incloent, específicament, l’educació de la dona. Ha participat en diverses investigacions de caràcter autonòmic  i estatal relatives als estudis de gènere com els I+D nacionals dirigits des del CREA (Community of Research on Excellence for All) de la Universitat de Barcelona, “Violencia de genero en las universidades españolas”, que va demostrar que la VdG existeix a la universitat i va proposar mesures per a combatre-la, i els I+D “Actos comunicativos y superación de las desigualdades sociales en las relaciones de genero”  i “Impacto de los actos comunicativos en la construcción de nuevas masculinidades”. I també ha impartit diversos cursos de doctorat, en diverses edicions, lligats al gènere. Va participar al projecte dirigit des de la Unitat d’Igualtat de l’UJI i Isonomia “Integració de la perspectiva de gènere i els ensenyaments en matèria d’igualtat de dones i homes i no discriminació als plans d’estudi de grau de la Universitat Jaume I”. També ha participat en formació en gènere amb professorat de tots els nivells educatius.
Ha estat revisora d’articles de gènere a revistes com per exemple “Multidisciplinary Journal of Gender Studies” o de comunicacions a congressos i jornades lligats al gènere com, per exemple, CIMIE, “Xornada de Inovación en Xénero, Docencia e investigación” i ha format part del comitè Científic de diversos Congressos estatals lligats al gènere. Ha impartit nombroses ponències i conferències relacionades amb el gènere en diversos fòrums acadèmics i investigadors com CIMIE (Multidisciplinary International Conference on Educational Research).

En la mateixa direcció van els seus treballs i publicacions nacionals i internacionals. L’any 2014 i l’any 2006 va rebre el  Premi d’investigació en gènere en la modalitat “Activitat docent de Grau” en la Universitat Jaume I,  del I Pla d’Igualtat de l’UJI i del II Pla d’Igualtat de l’UJI, respectivament.