Cristina Forn Frías

Universitat Jaume I

Cristina Forn és llicenciada en Psicologia i doctora en Psicología per la Universitat Jaume I (premi extraordinari de doctorat de la seva promoció). La seva principal línia de recerca se centra en l’estudi del deteriorament cognitiu en diferents malalties neurològiques combinant eines de la neuropsicologia clàssica amb diferents tècniques de neuroimatge. L’eix principal de la seva tesi doctoral va ser l’estudi del deteriorament cognitiu en pacients d’esclerosis múltiple (EM) i els mecanismes de plasticitat cerebral que presenten alguns d’aquests pacients capaços de suplir dèficits funcionals. Posteriorment va realitzar la seva estança post-doctoral en el Neuroimaging Research Unit de l’hospital San Raffaele de Milà, aprofundint en l’ús de les tècniques de neuroimatge i la seva aplicació en l’estudi del deteriorament cognitiu de la EM. Actualment gran part dels seus treballs tenen com a objectiu principal l’anàlisi de canvis funcionals i estructurals en pacients d’EM i la seva rel-lació amb el perfil d’alteració cognitiva característic d’aquesta població clínica.

Finalment, una nova línia de recerca desenvolupada recentment per part de la Dra. Forn té com a objectiu principal estudiar l’efecte que l’amenaça de gènere té en el rendiment cognitiu d’estudiants en diferents nivells d’escolaritat, i avaluar com aquesta amenaça de gènere influeix en el seu rendiment acadèmic, i en l’elecció de la carrera universitària.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a forn@uji.es