Cristina Giménez-García

Universitat Jaume I

Doctora en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló. La seua trajectòria investigadora, iniciada en 2006, s’emmarca en el Grup SALUSEX-UNISEXSIDA de la Universitat Jaume I de Castelló. El principal interès és l’anàlisi de l’evolució i abordatge de les conductes de salut, en particular, aquelles relacionades amb el desenvolupament de la sexualitat. Per a açò, ha participat en activitats i projectes científics i professionals, de caràcter nacional i internacional, dirigits a la promoció de la salut sexual, la prevenció de riscos i l’abordatge del malestar emocional. La meva activitat investigadora, l’ha combinat amb l’aplicació pràctica.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a gimenezc@uji.es