Photo

Cristina Marquez Institut de Neurociències d'Alacant (UMH-CSIC)

Sant Joan d'Alacant
NeurociènciaNeurologia

Psicòloga
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email cmarquez@umh.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Experta en neurociència del estrès i comportaments sociales en animales d’experimentació.
Investigadora principal de l’Institut de Neurociències d’Alacant.