Dolores Vidal Conesa

Alia en Red – Asociación por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones

Agent d’Igualtat. Formadora i consultora en gènere amb formació específic en qualitat i RSE. Ampla experiència professional en direcció empresarial i de RRHH.

Telèfon: 661445460

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a alia.dolores@gmail.com