Photo

Dolores Vidal Conesa Alia en Red - Asociación por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones

València Web
Recursos HumansResponsabilitat Social CorporativaSalut

Agent d’Igualtat
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email alia.dolores@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Agent d’Igualtat. Formadora i consultora en gènere amb formació específic en qualitat i RSE. Ampla experiència professional en direcció empresarial i de RRHH.

Telèfon

661445460