Photo

Elena Castro-Martínez INGENIO (CSIC-UPV)

València
InnovacióPolítiques públiques

Investigadora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a ecastrom@ingenio.upv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Pertany a l’escala de Científics Titulars d’Organismes Públics d’Investigació, adscrita al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). És llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid en 1978 i doctora en Química Industrial per la mateixa Universitat en 1983. En el període 1980-1987 va realitzar diversos cursos de postgrau i especialització, en particular, en Enginyeria Ambiental, Gestió Empresarial i Organització i Gestió de la Investigació.
Des d’octubre de 2004 és investigadora en l’Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV), on participa en projectes d’investigació (nacionals i internacionals) sobre les polítiques públiques d’investigació científica i innovació i, en particular, sobre les relacions entre universitats i empreses en matèria d’innovació en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials i de la innovació social i cultural. És autora de més de 50 publicacions (articles en revistes internacionals, llibres i capítols de llibre) i de més de 20 informes tècnics, conseqüència dels contractes d’I+D i consultoria en què ha participat.
Durant el període 1979-2004 es va dedicar a activitats de gestió en diverses entitats espanyoles (Escuela de Organitzación Industrial, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, Secretaria general del Plan nacional de I+D, Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència, Oficina de Transferencia de Tecnologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC)), exercint activitats relacionades amb la planificació i la gestió de la ciència i la tecnologia.
Té àmplia experiència en la gestió de polítiques públiques d’investigació científica i innovació tecnològica i, en particular, en les relacions entre universitats i empreses en matèria d’innovació, perquè ha sigut responsable del disseny, implantació i gestió dels programes de foment de la cooperació entre universitats i empreses en el marc del Pla Nacional d’I+D (1988-1993), va participar en l’elaboració del Programa PACTI del III Pla Nacional d’I+D (1996-1999), ha participat en l’elaboració dels successius plans d’I+D del Govern dels Illes Balears (2001, 2004 i 2009) i ha assessorat el Govern de Castella La Manxa en l’elaboració del Pla d’Investigació Científica i Innovació Tecnològica 2005-2008, així com en la seua avaluació intermèdia. Des de 1995 fins a 2004 va ser responsable de l’Oficina de Transferència de Tecnologia del CSIC a la Comunitat Valenciana, amb la missió de fomentar i facilitar la cooperació dels investigadors de CSIC amb empreses i amb altres socis en activitats d’innovació, assessorant-los en l’orientació i elaboració de propostes i pressupostos, negociació de contractes, busca de finançament externa, etc.
Habitualment impartix classes i conferències i dirigix cursos i seminaris sobre la seua especialitat, tant a Espanya com en països llatinoamericans en cooperació amb entitats diverses, entre les que destaca l’Agència Espanyola de Cooperació internacional per al Desenvolupament i l’Organització d’Estats Iberoamericans, així com les Universitats d’Oviedo, Santiago de Compostel·la i Salamanca. Especialment, cal destacar que, des de 2006 a 2015, va ser directora i professora del curs “Planificación i gestió de projectos d’I+D” organitzat per l’OEI i el CSIC i des de 2008 és professora del “Máster en gestión de la ciència y la innovación” de la Universitat Politècnica de València.
Des de 2002, forma part del grup d’indicadors de la xarxa OTRI de les universitats espanyoles. És membre de l’Eu-SPRI Forum (xarxa europea d’estudis sobre polítiques científiques i d’innovació) i de la Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas (GENET). És membre de l’Asociación de Mujeres Investigadoras i tecnólogas.
És membre dels comités editorials de la Revista Española de Documentación Científica (CSIC) i de la Revista Pampa (Argentina). Revisa manuscrits per a les principals revistes de la seua àrea (Research Policy, Minerva, Science and Public Policy) i per a congressos (EUSPRI, STI, Globelics, etc.).
Des de 2013 és membre del Consell assessor de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).

 

Telèfon

696637529