Elia Durá Candela

Empresa privada
En els últims anys he treballat com a assessora tècnica en la Regidoria de Platges de Santa Pola EN ISO 14001:2015 i EN ISO 9001:2015, desenvolupant estratègies, objectius, metes i control operacional sobre proveïdors externs i servicis interns.
També he treballat com a gestora i tècnica en la campanya d’avaluació de la població d’Oroneta comuna, Avió comú i Falcia comuna en el terme municipal de Sax, on hem avaluat les condicions ambientals i estructurals de l’urbs de Sax i desenvolupat estratègies de maneig, conservació i millora de les poblacions d’insectívors del municipi. De forma paral·lela, hem fet una campanya de conscienciació i educació ambiental.
Des del 2011 al 2013 he estat com a tècnica de suport en el Laboratori d’Espectroradiometría i Teledetecció del CSIC, en projectes com BIOSPEC, FUME i FLUXPEC. També he treballat en projectes sobre ecologia marina com CUBOMED en 2009 i 2010.
Telèfon: 610790421

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a eliadura@gmail.com