Photo

Elisa Iniesta Pérez de Gracia Equality Momentum S.L.

Castelló Web Facebook
Assetjament sexualViolència de gènere

Agent d’Igualtat Consultora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a elisainiesta@equalitymomentum.com

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Especialitzada en el disseny d’eines d’avaluació i auditoria d’igualtat, així com en formació en matèria d’igualtat i específica en informes d’impacte de gènere, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, clàusules socials amb perspectiva de gènere, comunicació no sexista, prevenció de violència de gènere, …

Telèfon

622700952