Photo

Esperanza Navarro Pardo Universitat de València

Valencia, España InterTech
GerontologiaInfànciaVellessa

Professora Investigadora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a esperanza.navarro@uv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

La professora Esperanza Navarro inicia el seu recorregut professional com a facultatiu especialista en psicologia clínica en diferents unitats de salut mental de la Generalitat Valenciana. Des de la pràctica clínica, inicia la seua trajectòria investigadora i s’integra professionalment en l’àmbit universitari com a professora associada de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, activitat que compagina amb la praxi de la psicologia clínica des de 2003 fins a 2009, quan passa a desenvolupar la seua activitat a temps complet en la Universitat.

El seu contacte diari amb la realitat social (ajuntaments, centres educatius, sistema penitenciari i judicial, etc.) i amb la realitat dels pacients, li proporcionen un bagatge de coneixements i una perspectiva de la psicologia. La transferència a l’àmbit acadèmic i universitari ha sigut molt valorada pels grups d’investigació amb el quals ha col·laborat i que s’ha convertit en el nucli de les seues aportacions.

Actualment és investigadora del Grupo de Modelización Interdisciplinar, InterTech (www.intertech.upv.es), compost per professors de la UV i de la Universitat Politècnica de València (UPV). En el marc d’este grup multidisciplinari, dirigix l’àrea de Psicologia i es responsable de l’equip d’investigadors centrats en el desplegament i aplicació de diverses tècniques estadístiques i matemàtiques en l’àmbit de la psicologia evolutiva i en el disseny de programes informàtics d’avaluació i intervenció.

Ha publicat més de 60 articles d’investigació, dels quals 32 estan publicats en revistes amb índex de qualitat relatiu, i 30 en revistes del Journal Citation Reports (SSCI i SCI) de la Web of Knowledge (WoK). A més a més, ha participat en la presentació de més de 110 comunicacions a congressos (d’ells, més de 35 internacionals), en més de 25 projectes i contractes d’investigació (autonòmics, nacionals i europeus) amb administracions  i empreses, en 4 d’ells com a investigadora principal, i en 20 llibres o capítols de llibres. Actualment el seu índex h és 13 (Scholar Google), amb més de 625 cites, i 6 (ISI).

En 2015 va obtindre el 2n sexenni d’investigació (número òptim de sexennis) i en 2016 el 2n quinquenni docent. És professora contractada doctora des de 2012 i des de 2013 està acreditada com professora titular.

Ha realitzat diferents estades d’investigació en distints centres universitaris que sumen més de 2 anys de duració. Especialment, manté relacions estables des de fa anys amb tres d’elles: la University College Cork (Irlanda), la Universitat de Coïmbra (Portugal) i la Universitad Rey Juan Carlos (Madrid), fruit de les quals s’han desenrotllat diversos projectes i publicat nombrosos treballs d’investigació.

Ha dirigit més de 60 tesis de màster i treballs fi de frau i 4 tesis doctorals, una d’elles en un programa amb eenció cap a l’excel·lència i una altra amb menció internacional. En este curs, està dirigint 10 tesi de màster i 5 tesis doctorals que estan inscrites en diversos programes de doctorat de la UV i de la UPV, tant d’alumnes espanyols com portuguesos i llatinoamericans. També és la coordinadora del Convenio de Doctorado Internacional entre la Universitat de Coïmbra (Portugal) i la Universitat de València (Programa de Doctorado de Psicogerontología).

Finalment, assenyalar que és revisora de les revistes BMC Neuroscience, Journal of Genetic Psychology i Journal of Child and Adolescent Behavior i membre del panell d’experts de l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), responsable de programa Erasmus+ 2014-2020 a Espanya, des de la seua constitució fins hui.

Telèfon

617605685