Photo

Esther García Poveda Autònoma

Elx
EcologismeMedi Ambient

Biòloga
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email esthergp.ambiental@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Màster en anàlisi i gestió d’ecosistemes mediterranis

Consultora ambiental

Educadora ambiental

Estudis ambientals de plans i projectes

Estudis de paisatge

Agricultura ecològica

Alimentació conscient

Telèfon

609168727