Eva Álvarez

Universitat Politècnica de València

Eva Álvarez (1963) arquitecta (1991) i doctora (2016)

Professora contractada doctora del departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de València, (distints contractes des de 1996 fins a l’actualitat)

Membre del Tribunal de PFC T1 des de 2003 fins a 2016

Professora participant en el Visiting Teachers’ Programme de l’Architectural Association, Londres, 2012

Crítica visitant en Unit 22, The Bartlett UCL, maig 2016

Professora invitada en la Facultat d’Arquitectura de Leibniz Universität Hannover, 2010-2014

Professora invitada en Insitute of Landscape Planning, BOKU, Vienna, 2013- 14

Professora invitada TU Berlín (2007, 2013), TU Graz (2005, 2008), U Dundee (UK, 2000)

Membre de GDUS (Gender, Diversity and Urban Sustainability research group) des de 2009

Membre de gender_archland Hannover des de 2011

Membre del GIAC (grup d’investigació sobre Arquitectura Contemporània) des de 2011

Gestió d’esdeveniments acadèmics (amb Carlos Gómez)

VI BIAU 2008>> Coordinadors del 3er concurs internacional online per a estudiants iberoamericanos>> http://registrobiau.webs.upv.es/ VII BIAU 2010>>

Coordinadors del 4t concurs internacional en línia per a estudiants i arquitectes iberoamericans>> http://www.biau.es

Membre del projecte ‘albaceteplural’ en línia. Treball exhibit en l’exposició ‘Una ciudad llamada España’ Atenes 2010, Moscou, 2011 SEACEX http://www.seacex.es/Spanish/Activities/Activity_Library/Paginas/Activity_ 347_1.aspx

Coordinadora de l’exposició i catàleg dels millors treballs dels estudiants del departament de Projectes Arquitectònics de la UPV>> des de 2004-2005 fins a 2010-2011

Coordinadora de les Trim Sessions del departament de Projectes Arquitectònics de València, 2010-2012 >> http://trimsessions.blogs.upv.es/00_trim-sessions/

Coordinadora de l’Exposició de Projecte Fi de Carrera de l’ETSAV, 2013 i 2014 http://pfcetsav.blogs.upv.es/

Exposició OnStage! Hannover, 2011/ València, 2012/ Vienna 2014>> http://www.aknds.de/aktuell1.html? &tx_ttnews[tt_news]=2020&tx_ttnews[backPid]=127&cHash=06b1489f70 Coordinadors del Taller Internacional virtual uba&upv, 2012>> http://hogarsustentable.blogs.upv.es/

gomez+alvarez arquitectes, activitat professional (amb Carlos Gómez) des de 1991 fins a l’actualitat. http://gomezalvarezarquitectes.blogspot.com/

Més informació>> https://upv.academia.edu/EvaAlvarez/CurriculumVitae

 

Telèfon: 629666285

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a ealvarez@pra.upv.es