Photo

Eva María Martínez Fornés Fundación Asindown

València
Discapacitat

Pedagoga Professora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email evamarfor@hotmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Llicenciada en pedagogia por la Universitat de València, treballe com a docent en la Fundación Asindown, en la formació per a la empleabilitat de les persones adultes amb diversitat funcional intel.lectual.