Photo

Fátima Doménech García Agencia de Lectura La Coma - Paterna

València Web
Bibliotecària Consultora Professora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email fatimadg77@hotmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Bibliotecària en Paterna
Mestra de catalogació en Inqnable
Consultora de comunicació “Cóm xarrar en públic sense por”

Telèfon

657152141