Photo

Gabriela Clemente Polo Universitat Politècnica de València

Valencia, España
AlimentacióMedi Ambient

Investigadora Professora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a gclemen@tal.upv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Vaig començar la meua carrera investigadora l’any 1998 i he participat en diverses línies d’investigació. Al principi vaig treballar en línies d’investigació consolidades del grup Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios, ASPA: simulació i control de processos agroalimentaris i processos d’assecat i qualitat d’aliments deshidratats. La meua tesi doctoral, titulada “Efecto de la contracción en la cinética de secado de músculos de jamón”, es va emmarcar en ambdós línies. També vaig participar en la línia d’investigació ultrasons de senyal en processos agroalimentaris. En els últims anys he contribuït a desenvolupar una nova línia d’investigació en el grup: “Minimización del impacto ambiental de productos y procesos agroalimentarios”, on he centrat la major part del meu treball. He treballat en Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), Ecoeficiència i en desplegament d’indicadors de sostenibilitat.

Actualment tinc concedits 3 sexennis d’investigació, l’últim per al període 01/01/2010 – 31/12/2015. En els últims 10 anys he dirigit 5 tesis doctorals. Tinc 342 cites totals. He publicat 32 treballs en revistes indexades en el Journal of Citation Reports. D’ells, 20 estan en revistes del primer cuartil (Q1), 9 en revistes del segon cuartil (Q2) i 3 en revistes del tercer cuartil (Q3). Durant els últims 5 anys (sense incloure l’actual) la meua mitjana de cites/any és de 39.6. Tinc un índex h d’11.

Respecte a la meua carrera docent he ocupat diversos llocs acadèmics. A l’octubre de 2000 vaig renunciar a una beca FPI del Ministeri d’Educació per a ocupar una plaça de professora Ajudant d’Escola Universitària. A l’octubre de 2001 vaig passar a ser professora Titular d’Escola Universitària Interina. Un any més tard, al setembre de 2002, vaig passar a ser professora Titular d’Escola Universitària. Vaig ocupar eixe lloc durant 6 anys, fins que a l’agost de 2008 vaig passar a ser professora Titular d’Universitat (EL TEU). Actualment sóc Catedràtica de Tecnologia d’Aliments des de novembre de 2014. He impartit docència en assignatures relacionades amb l’Enginyeria d’Aliments de distintes titulacions. A més he dirigit treballs d’alumnes (Treballs Final de Carrera, Treballs Fi de Grau o Treballs Fi de Màster). He participat en un projecte educatiu internacional liderat per la Universitat de Reading, gràcies al qual es van formar estudiants de màster i doctorat. Des d’octubre de 2014 sóc la directora del Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària de la Universitat Politècnica de València. Tinc reconeguts tres trams de docència (quinquennis, 1998-2002, 2003-2007 i 2008-2012).