Gemma Pons García

Gestión Inteligente de Conflictos SL

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

LLicenciada en Dret. Universitat de València, 1998

Màster en Gestió i Resolució de Conflictes: Mediació, Especialista en els dominis Familiar i Conflictes Públics. Duració: 350 horas. Les Heures, Universitat de Barcelona, 2000

Diploma en Estudis Avançats (DEA). Defensa del treball d’investigació “La confidencialidad en los procedimentos de mediación”. Universitat de Barcelona, 2003.

Harvard Law School Workshop: “Theory and tools of the Harvard Negotiation Project”, Harvard University, CMI International Group, Boston, Massachussets (USA), 2004

Postgrado protocol en l’empresa. Universitat Pompeu Fabra, 2007

Curs d’especialista de mediació en l’àmbit civil i mercantil. Universidad Cardenal Herrera CEU San Pablo de Valencia, 2010

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Directora Tècnica del Centre de mediació Gestión Inteligente de Conflictos SL. Entre altres projectes dins de l’àmbit de RSC de GIC:
  • Intervenció mediadora en els casos d’ocupació il·legal a la Comunitat Valenciana per SOGEVISO SL (Solvia Gestora de Vivenda Social). Departament de responsabilidad social de la vivenda. Maig 2014- Actualitat
  • Intervenció mediadora en els casos de deutors hipotecaris, lloguer social i morositat amb entitats bancàries
  • Intervencions privades en l’àmbit de la Comunitat, conflictes externs. Consultora internacional del BID (Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras). Avaluació dels programes: Establecimiento de un servicio especializado en métodos alternativos de resolución de conflictos i Proyecto d eimplementación de Protocolos de familia y ámbitos de gobierno para Pymes hondureñas. 2011-2014

Disseny i creació dels centres de mediació dels il.lustres col.legis d’advocacia de València (IVAC) i Alacant (ICALI), i de l’Institut de mediació del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), 2008-2014

Coautora del projecte de creació de les UMS (unitats de mediació sanitària -prevenció i gestió de conflictes en les organitzacions) que es va implementar en l’Hospital de la Vall d´Hebrón de Barcelona, Consorci Sanitari de Terrassa i dos Gerències de l’ICS (Institut Català de Salut). IL3 Universitat de Barcelona i Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 2004-2008
Mediadora. Coordinadora i facilitadora del diàleg de RSE per a British American Tobacco Amèrica central (BATCA), davall els paràmetres de la Norma de Qualitat AA1000. Cambra de Comerç de Costa Rica, 2002-2003
Telèfon: 34963922436

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a gemma@gic.com.es