Photo

Genoveva Ramos Santana Universitat de València

Valencia, España
CoeducacióEstudis de Gènere

Professora Investigadora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a genoveva.ramos@uv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Interés pels estudis d’igualtat de gènere i coeducació en tots els àmbits educatius (infantil, primària, secundària, formació professional, batxiller i universitat). També, per la conciliació laboral, personal i familiar i per aquelles investigacions relacionades específicament amb la violència de gènere.

Alguns treballs i publicacions:

Investigadora principal del projecte: Diseño y validación de un instrumento para valorar la percepción de hombres y mujeres respecto a la conciliación vida laboral y familiar. IPUV – PROJECTES D’INVESTIGACIÓ PRECOMPETITIUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAUV-IN-AE11-40067. Durada, des de: 2011 fins: 2012

Article en revista:

 

Autors (p.o. de signatura): Amparo Pérez-Carbonell y Genoveva Ramos Santana. Títol: Preferencias de los y las estudiantes universitarias sobre el empleo desde una perspectiva de género. Revista Complutense de Educación. Volum: 26 Pàgines, inicial: 721 final: 739 Any: 2015 Lloc de publicació: ESPANYA ISSN: 1130-2496

Comunicacions en Congrés:

Autors: Ramos Santana, G.; Pérez Carbonell, A.; y  Chiva Sanchis, I. Títol: La percepción del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios de la Universidat de València respecto a la conciliación vida laboral y familiar. Congrés: XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa -ADIPE 2015-.Publicació: Investigar con y para la sociedad. Lloc de celebració: CADIZ (ESPANYA) Any: 2015

Autors: Pérez Carbonell, A. y Ramos, G. Títol: La percecpción de hombres y mujeres respecto a la conciliación vida laboral, personal y familiar: el Caso de la Universitat de València. Congrés: V Congreso Universitario internacional ‘Investigación y Género’. Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres. 3 i 4 de juliol de 2014. Publicació: Actas en CDROM. Lloc de celebració: Sevilla (ESPANYA) Any: 2014