Photo

Irene Gómez Santos Asociación de mujeres inmigrantes en Castellón (Amuinca)

Castelló Facebook
Drets HumansMoviments migratorisVulnerabilitat social

Activista Investigadora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email amuinca@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Activista pels drets de les persones migrants en general i de les dones immigrants en particular. Llicenciada en Dret. Doctoranda en Dret Constitucional per la Universitat Jaume I. Postgrau en igualtat. Especialista en immigració i estrangeria.