Isabel López Cortés

Universitat Politècnica de València

Doctora per la Universitat Politècnica de València en producció vegetal, on impartisc docència actualment.

– Autora de 24 llibres docents amb ISBN o registres digitals. Directora de 27 projectes fi de carrera o grau

– Directora d’una tesi doctoral i d’altres tres en realització

– Autora de 16 articles científics en revistes indexades en el Journal Citation Report (JCR) , 24 vegades esmentats un d’ells

– Autora de 84 articles científics tècnics indexats en bases de dades d’especial rellevància com a CSIC-ICYT, DIALNET, DIU, Iconda, Latindex, SCOPUS, Avery Library

– Autora de 5 llibres d’investigació: 2 d’olivera (1 d’ells digital) , 1 de vinya, 1 de garrofera i 1 d’ametler

– Participació en 18 congressos exposant ponències i pòsters

– Participació en 16 conferències y/o seminaris impartint ponències o participant en la seua organització

– Participació com a professional agrari en l’elaboració de diferents informes tècnics

– Diferents cursos de reciclatge professional

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a islocor@upv.es