Photo

Ivana Ponsoda Revert Autònoma

Altura
Oficis tradicionals

Arquitecta
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email pont7llunes@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Arquitectura d’intervenció en immobles antics, tant urbans com rurals, rehabilitació d’arquitectura tradicional.
Paredadora (treballs amb pedra seca)
Difussió de l’ofici de la pedra seca (cursos, escrits, xarrades…)