Josibel Mas

Ajuntament d’Elx

Sóc diplomada en Relacions Laborals per la Universitat d’Alacant, graduada en Recursos Humans per la UMH y Máster en Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado por la UJI.

Exercisc com a tècnica de relacions laborals des de l’any 1999; durant quatre he exercit funcions d’intermediació laboral en l’Administració Pública; actualment sóc tècnica de l’Ajuntament d’Elx.

 

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a josibelmas@gmail.com