Lina Soler Quilis

Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana

Tècnica de Comunicació. Membre de les comissions de Comunicació de COCEMFE estatal, del Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) i de la Plataforma del Tercer Sector Social de la Comunitat Valenciana (PTSCV).

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a linasolerq@hotmail.com