Photo

Lina Soler Quilis Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana

València
Comunicació institucionalDiscapacitat

Periodista
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email linasolerq@hotmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tècnica de Comunicació. Membre de les comissions de Comunicació de COCEMFE estatal, del Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) i de la Plataforma del Tercer Sector Social de la Comunitat Valenciana (PTSCV).