Llum Campos Sanchis

Universitat de València

Assessora de Formació de Professorat Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
Professora de Secundaria, especialitat Intervenció Sociocomunitaria.
Professora Associada UV, Departament de Treball Social
Màster en Mediació i Participació Social
Màster en Cooperació Internacional
Treballadora social
Animadora sociocultural

Telèfon: 687807070

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a llumcamsan@gmail.com