Photo

LLum Campos Sanchis Universitat de València

València
AdolescènciaDesenvolupament localDonesMovimients socials

Professora Treballadora social
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email llumcamsan@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Professora de Secundaria, especialitat Intervenció Sociocomunitaria. IES Berenguer Dalmu de Catarroja

Professora Associada UV, Departament de Treball Social

Màster en Mediació i Participació Social

Màster en Cooperació Internacional

Treballadora social, animadora sociocultural