Photo

Lola Folgado Romeu FEVECTA

València Web
CooperativismeDret Cooperatiu

Advocada
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email juridico@fevecta.coop

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Advocada de la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat

Especialitzada en dret cooperatiu

Membre de la comissió jurídica de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Àrbrite de la Cort Arbitral del Consell Valencià del Cooperativisme