Loli Saiz

Qeppilates Valencia

Directora i cap d’estudis de QEP ACADEMY.

Ha treballat per a diferents escoles de formació. En l’actualitat és formadora i directora de QEP ACADEMY.

Creadora del mètode Pilates Suspension® amb Marià Solier.

Instructora titulada en diverses disciplines de Pilates, tant de sòl (mat work) i els elements habituals d’ús (bosu, fitball, therabang, foam roller…) , com de màquines.

Cursos d’especialització en cadira, reformer, sòl i torre a través del professor Gideon Avrahami.

Coach personal, especialitat Coaching esportiu per IESEC-HUMAN i tècnic sinergológico.

Instructora especialitzada en Pilates d’Embaràs i PostPart en màquines i sòl.

Cursos especialitzats en patologies relacionades amb la columna vertebral.

Ponent nacional en fórums esportius i professora de classes curriculars de Fisioteràpia i Ciències de l’Esport a la Universitat Jaume I Castelló i a la Universitat de València.

Instructora del programa internacional Pink Ribbon Program per la recuperació de pacients de càncer de mama.

Telèfon: 677516302 963338245

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a lsaizfernandez@hotmail.com