Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email lorenaborras89@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

A l’actualitat treballe com gestora de continguts en everis i forme part del comité editor de la revista SíMILE del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). Anteriorment he estat com a documentalista per al Govern d’Aragó i també com a documentalista/arxivera al COBDCV.