Lourdes Burdeus Díaz-Tendero

Ajuntament de Borriana

Llicenciada en Humanitats per la UJI. Dos màsters en gènere (UJI i Universitat Rey Juan Carlos). Nivell superior d’àrab.
Deu anys com a funcionària a l’Ajuntament de Vila-real. Actualment preste els meus serveis a l’Ajuntament de Borriana.
Publicacions relacionades amb la violència simbòlica i la repressió franquista contra les dones. Última publicació, 2017: “La corrupció impune. Els claveguerams del sistema el 1940”.

Telèfon: 679474102

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a lourdesburdeus@gmail.com