Mª Cristina Nadal Gilabert

Punts d’Encontre Familiar

Llicenciada en Dret 1990/1995 Universitat de València (UV)
Màster de Dret i Violència de Gènere (VG) 2014/2015 UV. Treball Fi de Màster (TFM) 2016: La nueva posición del menor en la violencia de género
Màster Advocacia 2016/2017 de la UV (pendent de presentació TFM)
Coordinadora Centre Dona 24 Hores de València GVA des de 2002 a 2015
Coordinadora General de los Punts d’Encontre Familiar de la GVA des de 2016
Membre Grup Investigador Multidisciplinar en Violència de Gènere de la UV des de 2014
Docent en Màster Dret i VG. UV
Docent Cursos de Violència IVASPE , IVAP i de l’EVES
Compareixença en Consell Valencià de Cultura, Comisió Jurídica, Informe sobre la Violència de Gènero (desembre 2014)
Participació en l’elaboració del Protocol de actuació contra la VG (CMIO-Ajuntament València 2009)
Ponent en congressos, jornades i cursos relacionats amb serveis socials especialitzats en violència de gènere
Intervenció en mitjans de comunicació sobre temes relacionats amb la violència de gènere

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a cristinanadalgilabert@gmail.com