Photo

Maria J. Masanet Llodrà Universitat Jaume I

Castelló
FinancesMedi AmbientResponsabilitat Social Corporativa

Economista Professora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email masanet@uji.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Premi Extraordinari de Doctorat per la Universitat Jaume I

Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I

Publicacions en revistes acadèmiques tant nacionals com internacionals

Ponent en congressos tant nacionals com internacionals

Professora Titular d’Escola Universitària de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I