Maria Fuster Blay

Independent

La meua especialitat és la salut mental i les addiccions. Des del meu despatx professional, col·labore amb associacions i entitats en primera persona: de familiars o professionals de la salut mental, per mitjà de l’orientació i l’assessorament jurídic, procediments judicials específics de salut mental, i amb altres companyes especialistes en altres matèries per a donar-los la perspectiva de salut mental, o professionals de la salut mental i/o addiccions, als qual faig formació, a nivell autonòmic o fins i tot estatal (associacions científiques, recursos sanitaris o soci-sanitaris de l’àmbit públic o privat, recursos socials…).

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a fusterblay@gmail.com