María Ibáñez Martínez

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, Universitat Jaume I

María Ibáñez Martínez és Doctora cum laude en Ciències Químiques (Premi extraordinari, 2008) per la Universitat Jaume I i actualment Professora Ajudant Doctor del Departament de Química Física i Analítica de la mateixa universitat.

Forma part del grup de recerca de Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient de la Universitat Jaume I des de 2002 i de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) des de la seva creació l’any 2004. La seva tasca investigadora està dirigida cap a l’ús de tècniques híbrides cromatografia / espectrometria de masses (LC-MS), principalment amb analitzadors d’alta resolució (HRMS), amb fins de control, identificació, confirmació i quantificació de contaminants i altres compostos orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i biològic. És autora de més de 90 articles científics (h-index = 31), 7 capítols de llibre i més de 100 comunicacions de la seva especialitat. Ha participat en 20 projectes d’investigació i més de 70 convenis / contractes de col·laboració, tant amb entitats privades com públiques.

Les dues línies d’investigació principals en què treballa i coordina són:

-Investigació de noves substàncies psicoactives (també conegudes com a drogues de disseny o legal highs) en diferents tipus de mostres (pols, píndoles, herbes) així com estudi del seu metabolisme en orina, mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses amb analitzador híbrid quadrupol -temps de vol (UHPLC-QTOF MS).

-Screening universal de contaminants orgànics mitjançant l’ús combinat de GC-TOF MS i LC-TOF MS en mostres d’interès ambiental, alimentari i toxicològic.

Altres línies en què participa activament estan relacionades amb investigacions analítiques en l’àmbit de l’aqüicultura, seguretat alimentària i aplicació de tècniques metabolòmiques en l’àmbit clínic i alimentari.

Ha dirigit dos Tesis Doctorals (i dues més es troben en l’actualitat en fase de realització) relacionades amb diferents aspectes de LC-MS i ha realitzat estades a diferents centres de recerca: Waters Corporation (Manchester, UK), Universitat d’Anvers (Bèlgica ) i Universitat de València.

Ha rebut dos premis al “jove investigador”, un concedit per l’European Society for Separation and Science (2010) i l’altre per la Universitat Jaume I (2013), així com diferents premis en comunicacions presentades en congressos. L’any 2016 va formar part del jurat dels prestigiosos “Premis Rei Jaume I”, en la modalitat de “Protecció del medi ambient”.

La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle en el grau en Química i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatografies Aplicades. Ha participat en diferents projectes de millora educativa, rebent en 2004 el premi d’innovació educativa atorgat per la Universitat Jaume I. A més participa en diferents activitats relacionades amb el foment de la investigació per a alumnat de secundària.

Finalment, també forma part del Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP) com a Directora de nombrosos estudis BPL.

Telèfon: 964387339

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a ibanezm@uji.es