Photo

María José Bastante Ceca Universitat Politècnica de València

València Researchgate LinkedIn
Medi Ambient

Enginyera Professora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a mabasce1@dpi.upv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Enginyera agrònoma (1997) i llicenciada en Ciències Ambientals (2000) per la Universitat Politècnica de València. Va aconseguir el títol de doctora en rojectes d’enginyeria i innovació en 2006 pels seus treballs sobre l’ecoeficiència dels productes industrials.

En 2003 s’incorpora com a professora ajudant dins del Programa Pedrera de la UPV. Actualment exercix com a professora contractada doctora en el Departament de Projectes d’Enginyeria, de la Universitat Politècnica de València, impartint docència en l’àmbit de projectes d’enginyeria, disseny per al medi ambient, avaluació d’impacte ambiental i prevenció de riscos laborals. Té per tant 15 anys d’experiència docent.

Ha dirigit més de 30 treballs d’alumnes (entre TFGs, PFCs i TFMs). És coautora del llibre Evaluación ergonómica de  los puestos de trabajo, editat per Paraninfo, i professora del curs online de formació permanent del mateix títol, que es troba ja en la 20a edició.

En 2002 es va incorporar al grup d’investigació Integración de Disseny & Avaluació Ambiental (ID&EA), desenvolupant la seua tesi doctoral en l’àmbit de l’ecoeficiència dels productes industrials. Les línies d’investigació del grup estan orientades cap al disseny de productes més respectuosos amb el medi ambient (ecodiseny), així com a l’avaluació i mesurament dels impactes ambientals i el càlcul d’indicadors com ara l’empremta de carboni, emprant per a això ferramentes com l’anàlisi de cicle de vida. Fins ara ha col·laborat en la publicació de diversos llibres sobre ecodiseny. De la mateixa manera, ha participat com personal investigador en 9 projectes d’investigació, en les àrees de medi ambient, I+D+i i millora de competitivitat de les Pimes. També ha col·laborat en 8 contractes amb empreses, prestant servicis d’assistència tècnica o assessoria en l’àmbit mediambiental. Ha publicat també més de 50 comunicacions en congressos internacionals relacionats amb la seua activitat investigadora.
Ha impartit cursos i ha presentat ponències en diverses universitats d’àmbit internacional, invitada, entre altres, per la Universitad Metropolitana de Caracas (Veneçuela), la Universidad Sant Tomàs de Bucaramanga (Colòmbia), la Universidad de los Andes (Veneçuela) i la Universidad de Piura (Perú) per impartir conferències i cursos de màster i doctorat.
Des de juliol de 2012 exercix com a subdirectora d’investigació del Departament de Projectes d’Enginyeria.
A més a més, al juliol de 2012, va entrar a formar part de la Junta Directiva de l’Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, en qualitat de tresorera.