María Santágueda Villanueva

Universitat Jaume I

María Santágueda Villanueva és llicenciada en Matemàtiques i en Matemàtica Aplicada per la Universitat de València.

És professora contractada coctora del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques, àrea Didàctica de Didàctica de la Matemàtica. Actualment és coordinadora de pràctiques del Grau de Mestre/a d’Educació Infantil.

Investiga sobre història de l’educació matemàtica, la innovació docent i metodologies actives. La investigació se centra en l’anàlisi de contingut de les enciclopèdies escolars i també en l’ús de l’hort escolar com a innovació educativa a l’aula de matemàtiques, estudiant els efectes de l’aplicació d’este en alumnat universitari.

Imparteix docència en el Grau de Maestre/a en Educació Infantil i el Grau de Maestre/a en Educació Primària, assignatures relacionades amb la didàctica de la matemàtica. Tutora de treballs final de grau i de treballs final de màster en el màster.

 

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a santague@uji.es