Photo

María Teresa Soler Tarazona Ajuntament Albalat dels Sorells

València LinkedIn
Estudis RuralsFinances

Advocada
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email teresetasoler@icloud.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Funcionària Secretària Interventora de l’Administració Local

Telèfon

670603904