Mariola Fortuño Bort

SOSTRE

Em dedique als camps de l’urbanisme, la ciutat inclusiva (gènere i infància) i al paisatge. Incorpore la mirada de gènere, que obliga a acollir la diversitat i a buscar solucions més inclusives. Coordine tallers on es reflexiona sobre la ciutat des de la inclusió, el feminisme i la participació. I he realitzat xerrades sobre espai i gènere, i sobre paisatge. Soc membre de les associacions SOSTRE, APEU de carrer i Arquitectes pel Paisatge – COACV. També vaig formar part de la redacció de la revista d’arquitectura del paisatge Paisea.

ALGUNES PUBLICACIONS

“generA[barri] D’auditories participades i estratègies de regeneració urbana des de la perspectiva ecofeminista.” SOSTRE + LAS NAVES Ajuntamebt de València. 2022

“Urbanisme amb mirada de gènere: representativitat dels treballs re-productius a l’espai urbà” llibre Gènere i política urbana, arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de gènere, IVE, 2017
“Sobre l’espai i els comportaments dels actors educatius” revista Allioli–Quaderns de l’ensenyament del País Valencià, nº264, 2016
“La Séquia Major, una seqüència de paisatges” revista FONT, d’investigació i estudis Vila-realencs, nº 18, 2016

Telèfon: 609977386

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a mariolafbt@gmail.com