Photo

Marisol Martínez Aranega Aserem Consultores, S.L

Castelló de la Plna
Dret del Treball i de la Seguretat Social

Graduada social
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email marisol@aserem.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Treballe en C.E.P Aserem Consultors, S.L., una empresa dedicada a prestar serveis d’assessoria en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.se