Photo

Marta Miquel Salgado-Araujo Universitat Jaume I

Castelló de la Plana Orcid ResearcherID Scopus Grup 207 Addicció i Neuroplasticitat
AdiccionsNeurociència

Investigadora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a miquel@uji.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Marta Miquel Salgado-Araujo es va doctorar en Psicologia per la Universitat València l’any 1991. Des de 1991 és professora titular de Psicobiología de la Universitat Jaume I (UJI), amb acreditació a catedràtica des de l’any 2014. Investigadora principal del grup Addicció i Neuroplasticitat de la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI. Les seues línies d’investigació estan relacionades amb els mecanismes neurobiològics de l’addicció i en particular amb els mecanismes i canvis en la plasticitat del cerebel. L’objectiu fonamental de les seues investigacions és avaluar la implicació del cerebel en els processos causals de l’addicció. Les tècniques que el seu laboratori desenvolupa aborden tots els nivells d’anàlisi: molecular, fisiologicoanatòmic i conductual.

La Dra. Miquel té reconeguts 3 trams d’investigació. És autora de 60 articles en revistes internacionals amb comité de selecció i avaluació externa, 23 conferències per invitació, més de 50 contribucions a congressos i de 22 capítols de llibre i altres publicacions. El seu índex H és 17 (WOS) o 18 (Scopus). Investigadora principal de 10 projectes d’investigació en convocatòries competitives, incloses les de Pla Nacional, i investigadora col·laboradora en 22 projectes. Ha dirigit 5 Tesis Doctorals relacionats amb neurofarmacología i neurobiologia de l’addicció. En l’actualitat, hi ha 3 tesis doctorals en marxa.

La seua trajectòria docent inclou docència nacional i internacional en llicenciatura, grau i postgrau. La seua docència en primer i segon cicle comprén els Fonaments Biològics de la Personalitat; Introducció a la Neurociència; Psicologia Fisiològica; Farmacologia de la Conducta; Neurobiologia de la Conducta i Drogodependències. Igualment, ha impartit nombrosos cursos de postgrau des de 1991 en: Tècniques d’Investigació en Psicofisiologia; Àrees d’Investigació i aplicació de la Psicofarmacologia; Psicofarmacologia de l’addicció a l’alcohol; El paper de l’acetaldehid en la ingestes d’alcohol; Noves perspectives en les accions moleculars de l’alcohol; La funció de l’amígdala en els processos d’aprenentatge emocional i motivacional; Noves perspectives en neurobiologia conductual; Neurobiologia de l’addicció; Neurobiologia de l’addicció i nous enfocaments terapèutics; Cervell i addicció; Psicofarmacologia de l’Addicció; Neurobiologia de la Conducta Neurobiologia, farmacologia i genètica dels trastorns mentals.

És membre de les següents societats científiques: European Behavioural Pharmacology Society (EBPS); Society for Neuroscience (SfN); Federation of European Neuroscience Societies (FENS); Mediterranean Society of Neuroscience (MSN).

 

Telèfon

696440177